Daehan - Teraco

Xe tải daehan, xe tải teraco linh kiện Hàn Quốc, lắp ráp tại Việt Nam
Chưa thiết đặt hình ảnh